Databeskyttelse og integritetspolicy

Her forklarer vi hvordan vi behandler dine personlige data og hva vi gjør for å respektere din integritet.

Det er høyeste prioritet for oss å beskytte dine opplysninger. På alle sider bruker vi SSL-sikkerhetsstandard. Dine opplysninger kodes direkte ved overføringen og oppbevares i kodet form i en beskyttet database.

Bookea er ansvarlig for at brukers personopplysninger behandles i henhold til Dataskyddsförordningen. (Ofte kalt for GDPR) og rådets regulering (EU) Europaparlamentets 2016/679 av den 27 april 2016 om beskyttelse for fysiske personer med tanke på behandling av personopplysninger og om den frie deling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EG (allmenn databeskyttelse). Du kan lese mer på Dataskyddsinspektionenes hjemmeside.

Hvem bør lese denne integritestspolicy?

Denne integritetspolicy er relevant for alle som besøker våre nettsteder, bruker våre tjenester, eller på annen måte samhandler med oss.

Hvordan behandler vi din personlige informasjon?

Hvordan behandler vi din personlige informasjon? En bruker er knyttet til en konto, og eller en kontrakt, og litt informasjon er nødvendig på både bruker og kontonivå for at det skal være mulig å publisere bøker og fullføre leveringen av inngått avtale, og for Bookea Vulkanisterna AS å kunne leve opp til de krav vi har en juridisk forpliktelse til å følge. Bookea Vulkanisterna AS forbeholder seg retten til ordentlig lagre og behandle data for å kunne oppfylle sine forpliktelser for brukeren. Bookea Vulkanisterna AS lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig.

Salgsstatistikk og metadata administrasjon

Metadata knyttet til publiserte bøker, som for eksempel forfatternavn, er regulert av Lov om Pliktkopier av dokumenter (1993: 1392), og er således ikke regnes som personopplysninger. Bookea Vulkanisterna AS har rett, basert på innholdet i boken, til å lage metadata for markedsføringsformål og å eksponere metadata til forhandlere og i andre sammenhenger. Bookea Vulkanisterna AS har rett til å bruke salgsdata i anonymisert og aggregert form.

Transparency Widget

Bruker har retten til å begjære å innhente samtlige personopplysninger som er koblet til anvenderen som Bookea anvender seg av. Anvenderen henvises i første rekke til Bookeas Transparency Widget på hjemmesiden.Der fremgår de personuppgifter som behandles, hensikten og rettslig grunnlag for behandlingen, aktuell bruk av personopplysninger og eventuelle parter vi deler dine personopplysninger med. Første gang skal slike anmoldninger ekspederes uten avgift. Anvenderen har vidare rett til uten avgift å kreve at Bookea fjerner samtlige personopplysninger som Bookea ikke har lovlig rett til å oppbevare.

Gjennom Transparency Widget får du vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi gjør det, hvor de kommer fra, hvem som er involvert og hva som gjør det lovlig for oss å gjøre det.

Bare velg den kategorien av mennesker du tilhører og Transparency Widget - hjelpe deg å finne ut alt du trenger å vite!

-

Cookies

Bookeas hjemmeside anvender såkalte Cookies. Cookies muliggjør at hjemmesiden husker viktig informasjon som vil gjøre ditt besøk på hjemmesiden enklere. Dette forutsetter likevel din godkjennelse. Vi kan ikke garantere at tjenesten fungerer optimalt dersom du avaktiviserer cookies.

Hva er cookies og hvordan bruker vi cookies?

Bookeas hjemmeside inneholder såkalte Cookies. Cookies er en liten tekstfil som plaseres på dataen av en webserver og det fungerar som et ID-kort. Cookies muliggjør at hjemmesiden husker viktig informasjon som gjør ditt besøk på hjemmesiden enklere. Slik som med de fleste andre hjemmesider så anvender Bookea cookies for å forbedre internettopplevelesen på følgende måter:

● Du har logget inn på websiden og skal gjennom det slippe å logge inn på hver nye side som du besøker.
● Hjelpe deg å holde orden på hvilke varer du har lagt i din varekurv.
● Anpasse våre tjenester etter de brukerpreferansene du har angitt.
● Beregne antallet brukere og trafikk. Gjennom å forstå hvordan webbstedet anvendes så kan vi utvikle og forbedre den.
● Anpasse våre tjenester slik at du får reklame som er relevant for deg.
● Samle inn og analysere adferdsdata som er basert på bruk av webstedet og tjenester med hensikt å forbedre brukeropplevelsen og også muligggjøre individanpasset kommunikasjon og budskap til anvenderen.

Det finnes to typer cookies og på Bookeas websted anvendes begge. Den ene typen, som kalles Permanent Cookie, lagrer en fil som ligger igjen på besøkerens datamaskin. Den anvendes for eksempel for å kunne tilpasse en webside ut fra besøkerens ønsker, valg og interesser samt for oppfølging av statistikk. Nedenfor har vi laget en liste over alle cookies, deres oppgaver, hvilket domene de tillhører og deres varighetstid. Den andre typen kalles Session Cookie. I løpet av den tiden en besøker er inne på en webside lagrer den midlertidig i minnet i besøkerens data. Session Cookies forsvinner når du lukker din webleser. På Bookeas websted anvendes også tredjepartscookies for bland annet Google Analytics og Remarketing. Hensikten er å forstå hvordan vår side brukes for å kunne forbedre den, samt for å kunne gjøre målrettet reklame. Om du ikke vil ta imot cookies kan du i din webleser endre innstillinger for cookies, og du kan også sperre cookies. Vit at dersom du sperrer cookies så kommer du ikke til å kunna anvende alla funksjoner på Bookeas hjemmeside.

Klikk på følgende lenker for å lese mer om hvordan du endrer innstillingene for cookies:

Internet Explorer innstillingene for Cookies

Cookie-innstillinger i Firefox

Chrome innstillingene for cookies

Cookie-innstillinger i Safari

Om du vil stenge av enkelte eller alle funksjoner for Google Analytics Display-reklam, ber vi deg om å følge følgende lenke: https:/www.google.com/settings/ads.

Du kan si nei til Google Analytics-undersøkelse og anvendelse av dine opplysninger når som helst og for all framtid. Du finner nærmere informasjon på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi henviser til tilsvarende personvernregler i følge § 8.1 i Google Analytics vilkår under https://policies.google.com/privacy?hl=no

Hvilke cookies, tags og pixler anvender vi?

Domene Beskrivelse
bookea.no   Webplassfunksjonalitet
LinkedIn Direkte markedsføring
Facebook Direkte markedsføring
Google Adferdsdata / Direkte markedsføring
Hotjar Adferdsdata
Facebook Direkte markedsføring


Hvilke rettigheter har du angående hvordan vi bruker dine personopplysninger?

Rettigheter som vi tror er mest relevante for deg

Du har rett til å bli informert angående visse detaljer om behandlingen av dine opplysninger. Vi gir denne informasjonen via vår Transparency Widget ovenfor.

Du har rett til å få en kopi av de personopplysninger vi behandler om deg. Du kan få dissa opplysningene gjennom å henvende deg til oss. Ved første henvendelse skal dette ekspederes uten avgift.

Du har rett til å korrigere de personopplysninger vi bruker om deg dersom du mener at de er ukorrekte.

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke som gir oss tillatelse til å anvende cookies og lignende teknikk gjennom å endre på dine webleserinnstillinger ( les mer ovenfor )

Rett til å fjerne dine personopplysninger

Rett til å fjerne dine personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger fjernet dersom:

● personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de hensikter som de er samlet inn for.
● din spesielle situasjon gir deg rett til å komme med innvendiger mot behandling på grunn av berettighet interesse (se mer nedenfor)
● behandling av personopplysninger har vært ulovlig,eller
● det finnes en rettslig forpliktelse i henhold til EØS-rett eller norsk lov for oss å fjerne opplysningene.

Rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger dersom:


● de personopplysninger vi har om deg er feilaktige;
● behandlingen er ulovlig og du ber oss om å begrense behandlingen av personopplysninger istedenfor å fjerne dem.
● vi ikke lenger behøver personopplysningene for behandlingens hensikt, men dersom vi fortsatt trenger dem for opprettelse, utøvende eller til forsvar av rettslige krav, eller
● du har hatt innvendinger mot behandlingen og hevder at det rettslige grunnlaget for berettiget interesse er ugyldig og innventer kontroll av dette krav.

Rett til å innvende mot behandlingen av dine personopplysningeratt

Du har rett til å innvende mot behandlingen av dine opplysninger dersom:

● du kan vise at din interesser, rettigheter og friheter vedrørende personopplysninger oppveier vår interesse av å behandle dine personopplysninger, eller
● vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Du har rett till dataportabilitet

● for personopplysninger som du har gitt oss og
● om det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er at en avtale oppfylles eller at samtykke foreligger.

Vi sender en kopi av dine opplysninger i et vanlig og maskinlesbart format til deg eller til en person/organisasjon som du bestemmer.

Hvordan utøver du dine rettigheter?

Send en e-mail til oss på [email protected] så kommer vi til å gjøre vårt beste for at vi i samarbeid kan løse dette.

Hvordan kan du kontakte oss?

Den juridiske personen bak Bookea og Calidris Forlag er Bookea Vulkanisterna AS , som også er ansvarlig for personopplysninger og som har ansvar for hvordan dine opplysninger behandles. Vårt hovedkontor ligger i Sarbuvollveien 2A, 1363 Høvik, Norge.

Om du vil vite mer om vår behandling av opplysninger, hva vi gjør for å holde dine opplysninger sikre eller eller utøve noen av de overnevnte rettigheter, send mail til: [email protected]