Kjøp og leveringsvilkår

Vilkår for bruk av Bookea

Disse allmenne vilkårene er en overensstemmelse mellom deg (Forfatteren) og Bookea vedrørende publisering via www.bookea.no. Gjennom å godkjenne bokproduksjonen via Bookea så aksepterer du disse allmenne vilkår.

Generell informasjon om Bookea

www.bookea.no eies og drives av Bookea Vulkanisterna AS, org nr 927124246 med adresse: Sarbuvollveien 2A, 1363 Høvik e-post: [email protected].

Ansvar for verk

Bookea går ikke gjennom noen verk og har ikke ansvar for de verk som lastes opp eller publiseres. Når du laster opp og overfører ditt verk til Bookea er du juridisk ansvarlig for verket og dets innhold og garanterer for punktene nedenfor:

 1. at du eier rettigheten til å inngå denne avtalen.
 2. at alle deler av verket eies av deg eller alternativt at du eier det sammen med annen person eller personer som har gitt deg tillatelse og fullmakt til å publisere verket via Bookea og i henhold til disse allmenne vilkår.
 3. at verket ikke krenker annens opphavsrett, varemerke, forretningshemmeligheter eller andre rettigheter.
 4. at verket ikke krenker noens privatliv eller noen andres litterære eller kunstneriske verk.
 5. at verket ikke inneholder materiell som strider mot norsk lov, som kan anses som støtende eller på annen måte strider mot god skikk, driver utilbørlig markedsføring, maner til oppvigleri, hets mot folkegrupper, diskriminering, brudd mot loven om barnepornografi, ulovlige voldsskildringer, ulovlige trusler, overgrep, æreskrenking eller bakvaskelse.
 6. at verket ikke inneholder virus, filer eller software som kan ødelegge datasystemprogram.
 7. at verket ikke inneholder feilaktige påstander eller informasjon som kan medføre skade for en bruker som følger bruksanvisninger, instruksjoner eller manualer som står i ditt verk.
 1. Arbeidet inneholder ikke feilaktige utsagn eller opplysninger som kan skade en bruker som følger oppskriftene, instruksjonene eller manualene i arbeidet ditt.

Bookea er ikke forpliktet til å arkivere verk eller å ha teknisk sikkerhetskopi for verk.

Bookea er ikke ansvarlig for om materialet overført til www.bookea.no eller Bookea er skadet, mistet eller ødelagt.

Forfatteren skal holde Bokeea uten ansvar for alle krav fra tredjepart i henhold til det som er oppgitt ovenfor. Ansvaret omfatter samtlige krav inklusive skader, erstatning for kostnader mm.

Om brukeren

Brukeren har ansvar for at gitt informasjon slik som kontaktinformasjon, bankkontoopplysninger etc. er korrekt og og at dette holdes løpende oppdatert. Det er under alle forhold brukers ansvar å oppgi korrekt momssats ved fakturering. Bruker som er et registrert firma må oppgi selskapets organisasjonsnummer og adresse. Bruker som er privatperson har selv ansvar for å betale inntektsskatt og andre eventuelle avgifter. Bruker er ansvarlig for all aktivitet som registreres på kontoen under innlogging.

Publisering av verk

Når du som forfatter overfører ditt verk til Bookea så beholder du opphavsretten til verket. Det vil si at du fortsatt eier ditt materiell. Bookea gis en ikke-eksklusiv rett til å produsere eksemplarer av verket i trykk og e-bok til nettbokhandlere samt å kunne spre, kopiere, markedsføre og selge ditt verk. Bookea gis en eksklusiv rett til å distribuere verket i digital form (e-bok, lydbok) via strømmetjenester (som eksempel Audible, Bookbeat, Nextory, Storytel). Du gir også Bookea rett til å anvende ditt navn og bilde i forbindelse med markedsføring av verket.

Bookea eier retten til ved behov å gjøre visse endringer i ditt verk som f.eks tekniske tilpasninger. Dette gjelder også verk som du har valgt å ha privat, det vil si at det ikke skal publiseres offentlig.
Bookea garanterer ikke for at publisering av verket kommer til å resultere i salg av noen eksemplarer av verket eller at det tas inn på noen av landets bibliotek for utlån.

Eksemplarer i markedsføringsøyemed

Bookea er berettiget til å beholde 20 eksemplarer av utgaven for å sende til media, bloggere eller andre mottakere samt gratis kopier eller forhåndsvisninger til butikker / forhandlere og til eksisterende eller potensielle kunder / samarbeidspartnere mm.

For disse 20 eksemplarene gis det ingen godtgjørelse til forfatteren. Forlaget er ikke forpliktet til å rapportere til hvem eller til hvilke formål disse kopiene er sendt/brukt.

Priser og betaling til Bookea etc.

Forhandlerne av verket ditt har rett til selv å bestemme hvilken pris de skal ta ut til kunde. Bookea kan ikke bestemme at en forhandler skal selge til en bestemt pris.
De fleste forhandlere krever rabatter for å kjøpe inn bøker, og rabatten trekkes fra prisen til utsteder. Godtgjørelse til forfatteren beregnes etter den avtalte rabatten og beregnes til 35% standard rabatt til nettbokhandel og bokhandel. Dette gjelder ikke for salg til salgskanaler der bøker selges rimeligere eller til forhandlere som ber om en høyere diskonteringsrente. Rabatter kan ikke påvirkes av Bookea og/eller forfatteren.

Distribusjonskostnaden er 59,-, per ordre i nettbokhandel eller bokhandel.


Når du selger på forespørsel “ print-on-demand” (det vil si at forfatteren ikke har lager hos Bookea), vil hver solgte bok belastes med sek 20,- Frakt- og faktureringsgebyr belastes ikke forfatteren. I distribusjonspakken samt “ Bookea Professional” så er “ bok on demand/print-on-demand” standard med mindre annet er skriftlig avtalt med forfatteren.
Bookea forbeholder seg retten til å bestemme pris på F-pris uten å måtte innhente forfatterens godkjenning. Bookea forbeholder seg retten til å oppdatere denne prisen til enhver tid uten å varsle forfatteren. Dette gjelder også bøker som tidligere ble solgt i bokhandel, men som har gått over til å selges som bok på “ demand / print-on-demand”. Så snart boken er trykket på “demand / print-on-demand” gjelder ovennevnte godtgjørelse , sek 29,- pr. solgte bok.


Hvis lageret er tomt, vil Bookea skrive ut det på demand/ print-on-demand, med mindre annet er avtalt med forfatteren. Bookea forbeholder seg retten til å tilby rabatter til eksisterende bokklubber uten nærmere avtale med forfatteren. I dette tilfellet brukes den rabatterte prisen som startpris ( dette erstatter den nedsatte prisen for F-prisen for kompensasjonsberegningen).
Ved levering til kunde, butikk eller annen tredje part, der leveransen av en eller annen årsak ikke har kommet frem eller har blitt skadet under transport eller lignende og der vi må sende en erstatningsbok, blir det ikke utbetalt royalty eller annen betaling til forfatteren for erstatningsboken.


For papirbøker utgitt gjennom Bookeas nye nettbaserte funksjon, gis gunstige betingelser.
Dersom du betaler salgsavgift vil du også bli belastet et administrasjonsgebyr tilsvarende 9% av din totale betaling. Dette beløpet vil bli trukket fra i tillegg til avtalt distribusjons- og behandlingsgebyr. Denne avgiften gjelder også ved “Print-on-demand”.

Ved beregning av betaling for salg trekkes det en administrasjonsavgift på 9 % av den totale summen som er til utbetaling.

Denne summen trekkes ved siden av den allerede avtalte distribusjons- og håndteringsavgiften.

Denne avgiften gjelder også ved utgivelse av “print on demand”.

Lagerbeholdning og distribusjon.

Dersom forfatteren ønsker det så kan Bookea og forfatteren bli enige om et visst antall bøker som skal lagres hos Bookea. Dette er kostnadsfritt i opp til ett år. Ved bestillinger som kommer til Bookea via bokhandlere så pakker og poster Bookea boken til den som har bestilt den. Den som bestiller har ansvar for å gi korrekt informasjon til Bookea som er nødvendig for å kunne utføre leveransen og faktureringen. Bookea tar 39 sek pr. solgte bok i distribusjonsavgift. Denne kostnaden trekkes fra den avtalte betalingen til forfatteren. Utover distribusjonsavgifen og ekspedisjonsavgiften trekker Bookea også en administrativ avgift på 9% av totalsummen som skal utbetales.


Dersom forfatteren ønsker at Bookea skal distribuere/lagre boken så må trykkingen være bestilt via Bookea. Bookea tilbyr ikke lagring/distribusjon av bøker som er trykket via andre kanaler.

Dersom forfatteren ønsker å få tilsendt eksemplarer fra lager har Bookea rett til å ta ut en avgift for frakt og håndtering av forsendelsen


Vær oppmerksom på at for de pakker og tjenester der publisering og/eller distribusjon er inkludert, så trenger Bookea enten å ha eksemplarer på lager for å kunne publisere boken i Bookeas butikk og være registrert i Bokinfo. Alternativet er at boken er gitt ut med myke permer sånn at den kan publiseres “print on demand”. Vær oppmerksom på at for bøker printet i for eksempel hard perm eller flexiband så må Bookea ha bøker på lager for å kunne publisere boken.

Dersom forfatter ønsker å få tilsendt alle eksemplarer så blir ikke boken i Bookeas butikker, på Bokinfo og/eller i øvrige salgskanaler.


Ett år etter publisering har Vulkan retten til å avpublisere boken og returnere lageret til forfatteren der forfatteren betaler frakten. Alternativt kan forfatteren betale for fortsatt lagring av boken. Dersom forfatteren ikke har besvart Bookeas forespørsel om adresse for retur av lagerbeholdningen så har Bookea rett etter 14 dager å fakturere for fortsatt lagring av boken i ett år. Alternativt gjenvinne/destruere bøkene i de tilfeller det Bookea etter gjentatte forsøk ikke har lykkes i å komme i kontakt med forfatteren via de kontaktopplysninger som finnes i Bookeas kundedatabase. Det er forfatterens ansvar å informere Bookea dersom forfatterens kontaktopplysninger ( inklusive men ikke begrenset til bytte av e-postadresse) blir endret. Bookea kan ikke holdes ansvarlig dersom dette ikke har blitt meddelt oss. Dersom forfatteren velger etter ett år å fortsette å ha sitt lager hos oss mot betaling så forlenges lagringsperioden deretter automatisk årlig. Forfatteren har rett til å si opp avtalen senest 14 dager fra faktura for forlengelse av avtalen er mottatt og i så tilfelle få tilsendt restopplaget eller alternativt tillate Bookea å destruere det som er igjen på lager.


I de tilfeller der forfatteren ikke har fullført sine økonomiske avtaler med Bookea og skylder selskapet penger så har forlaget rett til å destruere eventuell varebeholdning hos Bookea.
En viss differanse - generelt opp til ca 3% - av faktisk antall bøker på lager og rapportert antall bøker kan oppstå på grunn av foreldelse. En slik foreldelse er å anse som helt normalt og gir ikke grunnlag for krav om erstatning fra Bookea.

Rapportering av salgskompensasjon.

Rapportering av salgskompensasjon fra salg av ditt/dine verk skjer på anmodning, tidligst ett år etter at boken har blitt publisert. Med rapporteringen som grunnlag fakturerer forfatteren Bookea. Salgskompensasjon rapporteres kun to ganger pr. år: 1. mai t.o.m 30. juni og 1. november t.o.m 31. desember. Dersom det totale overskuddet fra salget av verket er under sek 1000 pr. i tolvmånedersperioden fra publisering så kommer det ikke til å utbetales noen kompensasjon. Har forfatteren flere utgitte verk så summeres ikke salgskompensasjonen dersom de skulle bli mindre enn sek 1000,- for noen av verkene. Med salgskompensasjon refereres det til F-pris minus rabatter (20%) minus 59,-. Dette gjelder ikke ved salg via kanaler der det er utsalg til rimeligere priser som f.eks. Bookoutlet.se, bokklubber, boksalg med flere der utsalgsstedene ved noen tilfeller krever en høyere rabattsats. Rabatten kan ikke påvirkes av Bookea og/eller forfatteren. I de tilfeller der forhandlerne ikke har avtale om kostnadsfri frakt til mottaker innenfor Norges grenser ( vanligvis gjelder dette mindre forhandlere eo/eller salgskanaler) så beholder Bookea retten til å beholde ytterligere sek 35,- pr. solgt eksemplar i disse kanaler som en standard for å dekke Bookeas kostnader for frakt av boken til forhandlerne.

Bookea tar 59,- pr. distribuert bok i distribusjonsavgift uansett salgskanal. Ved salg via Bookeas egen butikk tillegges en hånteringsavgift på 20%. Hånteringsavgiften dekker blant annet emballasje, hånteringskostnader ved utsendelse og andre kostnader. Porto og eventuell faktureringsavgift belastes ikke forfatteren.


Ved “Print on Demand” er vår kostnad 20,- pr. bok dersom man ikke har blitt enig om noe annet.


Utbetaling skjer till din bankkonto mot faktura med 30 dagers betalingsfrist og med salgsrapport som underlag. Bookea betaler ikke ut ut på andre vilkår. Bookea ansvarer ikke for om utbetalinger uteblir på grunn av at forfatteren har oppgitt feilaktig kontonummer. Forfattaren er selv ansvarlig for skatt og andre avgifter i henhold til utbetalinger fra oss.


Innen utbetalning av salgskompensasjon trekker Bookea også en administrativ avgift på 9% av den utbetalningsbare totalsummen.


Salgskompensasjon gis ikke for verk som forfatteren til verket har kjøpt til seg selv til produksjons- eller rabattert pris.


Salgskompensasjon gis ikke dersom forfatteren ikke har betalt hele sin betaling for bestilt vare og/eller tjeneste. Dersom forfatteren ikke har fullført sine betalinger til Bookea er alle inntekter fra forfatterens boksalg å betrakte som Bookeas inntekt. Dette gjelder også for verk som forfatteren selger via egne kanaler.

 

Skatt og sosiale avgifter

Husk at der er du selv som er ansvarlig for betaling av skatt og alle avgifter.

Leveringtid

Ved bestilling av bokpakke (f.eks Forfatterpakken) samt bestilling av minst 100 ekspemplarer, beregner vi leveringstiden å gjelde fra godkjenning av prøvebok eller manus på pdf. Før dette er ikke filene/manus å betrakte som en trykkeklar bok, men er under produksjon. Kontroller leveransetid med din prosjektleder. Det er den leveransetiden som din prosjektleder gir deg som er gjeldende. Bookea kan ikke i ettertid garantere at det er mulig å endre leveransetiden. Ved for eksempel boklansering så må du sjekke leveringsstatus før du setter en dato. ( Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke setter en dato for lansering av boken før du har fått din leveranse).

Bookeas generelle leveringstid er ca ti – femten arbeidsdager fra filene er klare for trykk. (Et manus er ikke å betrakte som trykkeferdig fil).

Harde permer tar minst en måned å levere fra filene er ferdige til å gå i trykken.

Dersom forfatteren leverer ufullstendig eller skadet materiell så gjelder ikke Bookeas forpliktelser vedrørende leveransetid.

Dersom forfatteren leverer inn korrektur senere en avtalt så gjelder ikke Bookeas forpliktelser om leveringstid.

Dersom forfatteren leverer inn korrektur på annen måte enn avtalt så gjelder ikke Bookeas forpliktelser om leveringstid.

Dersom forfatteren leverer inn materialet senere enn avtalt så gjelder ikke Bookeas forpliktelser.

Dersom forfatteren har ønsker om korrektur etter at sluttkorrektur allerede er levert til Bookea så gjelder ikke Bookeas forpliktelser om leveringstid.

Ved bestilling av et fysisk prøvetrykk skjer dette som standard med post ( rekommandert sending). Ønsker kunden raskere leveranse så kan vi tilby ekspresslevering mot ekstra kostnad. I så tilfelle må du kontakte din prosjektleder. Leveranse av ferdigtrykt bok skjer ved det trykkeri/lager/logistikkpartner velger som leveringsmåte og det tar som standard 2-6 arbeidsdager avhengig av hvor bøkene skal leveres, antallet boker mm. Ønskes ekspresslevering kan dette tilbys mot ekstra kostnad. I så tilfelle må du kontakte din prosjektleder.

Dersom ikke annet spesifikt avtales ved bestilling så er den totale fraktprisen vi gir ( fraktprisen som faktureres ved bestilling av alle våre bokpakker og tjenester) inkludert frakt av et valgfritt antall bøker fra trykkeriet til Bookeas lager og/eller ett uttak i sammenheng med trykking av et valgfritt antall bøker til av kunden angitt leveringsadresse i Norge. Velger kunden å ikke benytte seg av muligheten til slikt uttak ved ferdigtrykk så vil det komme til utgifter for frakt ved uttak av bøker. Alle senere uttak har Bookea rett til å debitere frakt- og håndteringsavgift for.

Om deler av en forsendelse har blitt skadet under transport eller har blitt skadet på grunn av feilaktig håndtering av transportbyrået og det sendes reklamasjon fra kunden som blir akseptert av transportbyrået, så forbeholder Bookea seg retten til å kompensere kunden enten gjennom å tilbakebetale kostnaden for de skadede bøkene eller gjennom å trykke opp nye eksemplarer til kunden. Gjennom å godkjenne denne avtalen samtykker partene i at Bookea har enerett til å beslutte hvordan kompensasjonen blir gitt, enten i form av finansiell erstatning eller gjennom trykk av nye bøker.

Rett til trykkeferdige filer.

Forfatteren har rett till de trykkeferdige filene etter at full betaling har blitt mottat av Bookea. Dersom samarbeidet avbrytes sender Bookea tilbake manus og filer i den stand de var når de ble sendt til Bookea.

Returrett.

Forlaget kan ikke tilby en generell returrett (angrefrist) på kjøp ettersom din bestilte bok blir laget ut fra dine spesifikasjoner. Ettersom at du i forveien kan granske din layout og kontrollere at dine ønskemål er ivaretatt samt se på kvalitetsaspekter som oppløsning, skarphet, tekst- og bildekvalitet mm så er du ansvarlig for sluttproduktets kvalitet. Unntaket er selvfølgelig dersom boken ikke holder de høye kvalitetskravene som vi i forlaget har for våre produkter. I slike tilfeller må vi be deg om at du senest innom 14 dager fra du har mottat boken tar kontakt med vår kundetjeneste for videre instruksjon om hvordan du skal foreta en eventuell retur. Prøvetrykking skjer normalt i såkalt digitaltrykketeknikk ( dersom ikke annet særskilt avtales om repro og offsetprøver.) Dette gjør at prøveboken ikke blir helt slik en bok som trykkes i offset og avsluttes i digitaltrykk blir. Dette gjelder særskilt fargegjengivningen. Det går ikke an å reklamere for en leveranse basert på at en prøvebok har blitt produsert i digitaltrykk da denne ikke blir eksakt som sluttleveransen som produserers i offset-trykk eller digitaltrykk. Nyanseforskjeller kan forekomme også mellom ulike digitale trykkopplag og dette gir heller ikke grunnlag for reklamasjon. I noen tilfeller kan trykkeriet ut fra egen vurdering legge til blanke sider påi slutten eller i begynnelsen av boken og/eller legge til for- og ettersettssider dersom trykkeriet anser det viktig av trykketekniske årsaker. Dette kan aldrig være grunnlag for reklamasjon dersom det spesifikt ikke er avtalt noe annet før boken har gått i trykken.

I de tilfeller der forfatteren har bestilt en pakke eller tjeneste, men så avbryter samarbeidet, så har Bookea rett til å fakturere fullt beløp for alle deler av den pakken som er utført. I de tilfeller der forfatteren allerede har betalt for pakken ( uansett om forfatteren har betalt hele beløpet eller en delsum) er ikke Bookea skyldig til å betale tilbake for de deler av pakken som allerede er gjennomført. I de tilfeller der forfatteren ikke har betalt for pakken de har bestilt av Bookea og der det finnes trykte bøker på lager så har forfatteren ikke rett til å få tilsendt opplaget eller deler av dette før Bookea har mottat full betaling.

Dersom bøker trykkes på bestilling (print on demand) kan variasjon forekomme fra ett opplag til et annet, spesielt når det kommer til fargegjengivning og beskjæring. En slik variasjon gir ikke grunnlag for reklamasjon, dette i henhold til distanseavtaleloven (angrerett på måltilpassede produkter). Dersom bøkene du har fått har grove produksjonstekniske/trykktekniske feil så skal dette reklameres til Bookea innen syv dager fra varen er mottatt. Har skadene oppstått under transporten så skal dette omgående reklameres til leverandøren av varene direkte ved mottaket av skadet kolli/skadet forsendelse. Reklamasjon er ikke mulig dersom du har akseptert leveransen av en skadet kolli/skadet forsendelse,

Avstegning

Bookea har rett til når som helst å stenge av forfatter eller fjerne verk fra forfatter som ikke følger disse Almenne vilkår eller som på annen måte opptrer på en slik måte at det for Bookea anses som støtende . Bookea eier stoppede/avstengte verk som inneholder noe som Bookea oppfatter som støtende eller skadelige. Forfatteren har ikke lov til å manilulere utlånsfrekvensen, streamingfrekvensen eller salget av sitt verk gjennom egen aktivitet eller gjennom å gi oppdrag om dette til tredje part.

Avbrudd på www.bookea.no

Ved teknisk vedlikehold og oppdatering av www.bookea.no så kan siden for en tid være utilgjengelig.

Bookea har ikke ansvar for feil, avbrudd eller driftsforstyrrelser på www.bookea.no.

Endring av vilkår

Bookea forbeholder seg retten til å når som helst kunne endre på disse Almenne vilkår og innholdet på www.bookea.no.

Betalingsvilkår

Betalingsvilkår og betalingstid skiller seg fra hverandre i de ulike tjenestene og bokpakkene. Generelt gjelder det som er angitt i disse salgsvilkårene. Eventuelle avvik fra vilkårene skal innen bestillingen avtales med kundetjenesten eller din kontakt i Bookea. Vilkårene fremgår også på din faktura. Bookea sender faktura på mail dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Opp til 299 eksemplarer samt e-bok: 10 dagers betalingsfrist. Faktura sendes innen en måned etter at bestillingen er mottat.

300 + eksemplarer: 50% av summen betales innen10 dager. Faktura sendes innen en måned etter at bestillingen er mottat. 50 % av summen med 60 dagers betalingsfrist fra bestillingen er mottat.

Bookea tar 18% forsinkelsesrente samt at vi sender ubetalte fakturaer til inkasso og innkreving.

Bookea tar en faktureringsavgift på 29 sek pr. faktura.

Bookea har også rett til å ta en avgift ved for sen betaling på maksimum 450 sek dersom kunden er næringsdrivende. Denne avgiften erstatter da 59 sek ved for sen betaling.

Bokpakke komplett

Følgende er inkludert i Delux-pakken:

 •  Veiledning av sjefsredaktør.
  ● Personlig prosjektleder
  ● Forfatterportrett i bransjeledende media.
  ● Forelesninger
  ● Lydbok*
  ● Formgivning av omslag (ut fra bilde/bilder du sender inn)
  ● Setting av teksten
  ● Mindre justeringer (ca. 30 min. formgivningstid, f.eks. marginaler, typsnitt, enkelte stavfeil)
  ● Konkurransedyktig pris i bokhandelen
  ● Eksponering på Bookeas Facebookside
  ● Eksponering på Bookeas Twitter
  ● Tillgang til omslag og tekstmaler
  ● Markedsføringspakke eksklusive annonsekostnader
  ● Prøvetrykk
  ● Du får velge papirtype, format og utseende på boken
  ● Salg og distribusjon ( derom du ønsker det )
  ● Kostnadsfri fysisk og digital lagring
  ● Forfatterintervju/egen presentasjonsside
  ● Gratis e-bok
  ● Markedsføring i Bookeas butikk
  ● Trykketjeneste og boklagingsverktøy
  ● Gratis digital lagring av din tittel, ingen skjulte avgifter
  ● Mottakelse av Pdf og wordfil
  ● Unikt ISBN-nummer
  ● EAN kode
  ● Publisering av din bok i LIBRIS
  ● Publisering av din bok i Bokinfo
  ● Din tittel finnes tilgjengelig for alle norske bokhandlere
  ● Publisering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flere
  ● Hantering av plikteksemplarer
  ● Rabatt på framtidige bokbestillinger

50% betales innen 10 dager, resterende 50 % betales innen 60 dager.

Merk deg at Delux-pakkens pris baseres på at antallet boksider ikke overstiger ca 250 sider i svart/hvitt A5-format (efter setting) og/eller at antall ord ikke overstiger 70 000. Er manuset mer omfattende enn dette så kan det i enkelte tilfeller komme til en tilleggsavgift, noe som i så fall meddeles av din prosjektleder. Språklig korrektur inngår ikke. Dersom antallet timer som er inkludert overstiges så kommer Bookea til å debitere sek 590,-/ pr.time pluss moms for prosjektlednings- samt formigivningstid for alt ytterligere arbeid med justeringer/endringer av filer ( tekst, omslag og alt lignende arbeid) Avbryter kunden samarbeidet på grunn av dette så er kunden fortsatt bestalingsskyldig for alt arbeid foruten trykking og publisering.

Alle priser er eksklusive moms og frakt.

* Lydbok: pris för Delux-pakken inklusive lydbok er 29900,- eksklusive moms om ikke annet avtales. I dennee prisen er det inkludert 9 salgsklare timer (klare for å høres). For hver ytterligere salgsklare time tar vi 1000,- eksklusive moms. En salgsklar time regnes å inneholde ca 9000 ord.

Det manust som du sender inn skal være språkvasket og din endelige versjon klar for å sendes til språkanalyse. Ditt manus sendes til Bookea i en (1) fil. Omslag sendes i en separat fil.

Alla ønsker om endringer må meddeles skriftlig på mail fra forfatteren i ett og samme dokument pr.endring med tanke på layouten. Vi godkjenner ikke justeringer levert på annen måte ( f.eks muntlig).

Bokpakke

Følgende er inkludert i Bokpakke:

 • ● Personlig projektleder
  ● Setting av innhold
  ● Formgivning av omslag (ut i fra bilde/bilder du sender inn)
  ● Mindre justeringer (ca 30 min formgivningstid, f.eks marginaler, typesnitt, enkelte stavefeil)
  ● PDF til godkjennelse før trykking
  ● Fysisk prøvebok (prøvetrykk) mot ekstra kostnad
  ● Du får velge papirtype, format og utseende på boken
  ● Salg og distribusjon (dersom du ønsker)
  ● Kostnadsfri fysisk og digital lagring
  ● Forfatterintervju/egen presentasjonsside
  ● Gratis e-bok
  ● Markedsføring i Bookeas butikk
  ● Trykketjeneste och bokskaperverktøy
  ● Gratis digital lagring av din tittel, ingen skjulte avgifter
  ● Oversikt over salget
  ● Mottak av Pdf og wordfil
  ● Unikt ISBN-nummer
  ● EAN kode
  ● Publisering av din bok i LIBRIS
  ● Publisering av din bok i Bokinfo
  ● Din tittel finnes tillgjengelig for alle norske bokhandlere
  ● Publisering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flere
  ● Handtering av plikteksemplarer
  ● Rabatt på framtidige bokbestillinger
  ● Minst 100 bøker er inkludert

Det manus du sender inn skal være språkvasket og din endelige versjon klar for å sendes til formgivning. Ditt manus sendes til Bookea i en (1) fil. Omslag sendes i en separat fil.

Alla ønsker om endringer må meddeles skriftlig på mail fra forfatteren i ett og samme dokument pr.endring med tanke på layouten. Vi godkjenner ikke justeringer levert på annen måte ( f.eks muntlig).

Ved bestilling av Bokpakke, Delux-pakken og andre tjenester der Bookea står for setting av innhold så må endringer komme oss i hende innen tretti ( 30 ) arbeidsdager. Dersom endringer sendes senere har Bookea rett til å debitere for endringer som blir utført.

Dersom antallet timer som er inkludert overstiges så kommer Bookea til å debitere sek 590,-/ pr. time pluss moms for prosjektledning- samt formigivningstid for alt ytterligere arbeid med justeringer/endringer av filer ( tekst, omslag og alt lignende arbeid) Avbryter kunden samarbeidet på grunn av dette så er kunden fortsatt bestalingsskyldig for alt arbeid foruten trykking og publisering.

Selv om formgiver gjør sitt beste for å få korrekte bindestreker i ditt trykte manus så kan visse feilaktige bindestreker forekomme. Det er ditt ansvar å påpeke eventuelle feil i henhold til anvisning om korrektur som du får fra din prosjektleder på samme måte som med all øvrig korrektur som som oppstår etter at du har mottatt forslag/utkast til tekst og annet innhold

Markedsføringspakken

Dette er inkludert:

 • ● Formgivning av annonse (basert på bokomslagets utseende)
  ● Annonsekampanje på Instagram
  ● Annonsekampanje på Facebook
  ● Annonsering via Google Adwords

Legg merke til at vi ikke kan garantere at overnevnte aktiviteter leder til at din bok får omtale eller annen oppmerksomhet.

Vi jobber maksimum 5 timer med formgivning og analyse. Annonsen på Facebook og Google Adwords (søkeordsannonsering) løper så lenge de 3000 sek løper dersom ikke annet er avtalt. Om ikke annen overenskommelse foreligger så koster Markedsføringspakken sek 14.900,- ( inklusive sek 3000,- for annonsekostander).

Bookea overlater ikke kontaktinformasjon til mottaker av markedsføringstiltak. Bookea forbeholder seg retten til å avgjøre når tiltak skal gjennomføres og i hvilken rekkefølge. I tilfeller der Bookea tilbyr/endrer/markedsfører en tjeneste som utføres av en ekstern aktør og oppgir noen som helst opplysninger om tjenesten ( f.eks om markedsføringsaktiviteter) som Bookea har fått fra aktøren som utfører tjenesten, så skal Bookea holdes helt fri for ansvar om opplysningene som rapporteres og som er mottat i god tro fra tredje part skulle vise seg å være ukorrekte.

Språklig korrektur

Tjenesten språklig korrektur er en språkkorrektur der et manus får en gjennomgang av språket før utgivelse. Her korrigeres slurvefeil og stavefeil , feilsetting av tegn og grammatiske feil av enklere natur. Behøver man hjelp med en mer omfattende redigering får man i egen avtale bli enige om oppdragets størrelse. Den angitte prisen er for et manus med opp til ett hundre tusen ord. Tekster som er større enn dette kommer til å koste mer og må avtales separat.

I korrekturet er det ikke inkludert sakgranskning som garanterer inneholdets riktighet, som for eksempel egennavn eller navn på geografiske steder. Det inkluderer heller ikke en strukturbearbeiding, det vil si mangler i form av feilaktige avsnittsmarkeringer (f.eks innsettinger) eller dialogstrukturer.

Om ikke annet har blitt avtalt garanterer vi kun korrigeringer av ord og formuleringer skrevet på norsk. Bookea garanterer kke at 100% av alle språkfeil blir rettet. Det er pålagt forfatteren å kontrollere arbeidet. Forfatteren godkjenner arbeidet og etter at det er godkjent kan ikke forfatteren i ettertid kreve rettelser eller kompensasjon for eventuelle mangler som forfatteren mener foreligger.

Papir ved offsettrykk samt digitaltrykk

Ved offsettrykk (vanligtvis ved mer enn 300 eksemplarer) samt ved digitaltrykk så kan trykkeriet i noen tilfeller av trykketekniske årsaker anvende et annet papir enn det som ble oppgitt ved prøvetrykk og/eller når tilbudet ble gitt. I slike tilfeller skal papiret som trykkeriet velger har lignende egenskaper som det papiret som brukes ved prøvetrykket. Et bytte til lignende papir anses ikke som gyldig grunn til reklamasjon forutsatt at boken forøvrig er fagmessig produsert.

Trykke-pakke for egen utgivelse

I Trykke-pakken er kun trykking inkludert. Bookea sender likevel plikteksemplarer. Du er ansvarlig for å levere trykkeklare pdf-filer(gråskala/CMYK) og du er ansvarlig for at filene er korrekt tilpasset for det resultatet du ønsker. Eventuelle feil som har oppstått på grunn av feil i filene og som ikke oppdages før trykkingen, er ikke noe som Bookea kan holdes ansvarlig for. Dersom det har blitt særskilt enighet om det så er prøvebok inkludert.

Privatbok og verk uten ISBN-nummer

Ved beställning av Privatbok så forutsetter det at du som bestiller betrakter ditt verk som privat og at det ikke er hensikten at det skal spres allment eller publiseres. I Privatbok er ingen formgivning fra Bookeas side inkludert. De filer som bestiller overfører er det som blir trykket. Bestiller er eneste ansvarlige for manus, omslag og dets ferdigstillelse til trykkeklar pdf-fil. Ved bestilling av Privatbok tas alltid en grunnavgift på sek 800,- pluss moms i tilfelle forfatteren ikke innleverer trykkeklare filer dersom ikke annet særskilt har blitt avtalt.

Lydbok

Bookea har en rettighet til å gi ut Bookeas titler som lydbok. Denne rettigheten gjelder i seks måneder fra boken blir publisert. Legg merke til at det ikke finnes forpliktelse fra Bookeas side at din bok blir utgitt som lydbok.

Nasjonalbiblioteket og plikteksemplarer

I de tilfeller der Bookea skal levere plikteksemplarer gjør vi det vanligvis innen tre måneder fra boken er trykket.

Motsigelser/uenighet

I tilfeller der det er motsigelser/uenigheter mellom disse vilkårene og informasjonen på våre hjemmesider, så skal disse vilkår gjelde.

Databeskyttelse og personopplysninger

Det er høyeste prioritet for oss å beskytte dine opplysninger. På alle sider bruker vi SSL-sikkerhetsstandard. Dine opplysninger kodes direkte ved overføringen og oppbevares i kodet form i en beskyttet database

Bookea er ansvarlig for at brukers personopplysninger behandles i henhold til Dataskyddsförordningen. (Ofta kalt for GDPR) og rådets regulering (EU) Europaparlamentets 2016/679 av den 27 april 2016 om beskyttelse for fysiske personer med tanke på behandling av personopplysninger og om den frie deling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EG (allmenn databeskyttelse). Du kan lese mer på Dataskyddsinspektionenes hjemmeside.

En bruker er knyttet til en konto og/eller en avtale og noe informasjon kreves på både anvender- og kontonivå for at det skal være mulig å publisere bøker og fullføre leveranse av inngått avtale samt for at Bookea skal kunne leve opp til krav som vi har lovlig forpliktelse til å følge. Bookea forbeholder seg retten til å forsvarlig og hensiktsmessig lagre og behandle opplysninger i den hensikt å kunne oppfylle sine forpliktelser mot anvenderen. Bookea lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig.

Metadata assosiert til publiserte bøker slik som f.eks forfatterens navn, reguleres av Lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) og regnes dermed ikke som personopplysninger. Bookea eier retten til å ut i fra bokens innhold bruke metadata i markedsgføringshensikt samt å eksponere metadata til videresalgskanaler og i andre lignende sammenhenger. Bookea har retten til å anvende salgsdata i anonymisert og samlet form.

Bruker har retten til å begjære å innhente samtlige personopplysninger som er koblet til anvenderen som Bookea anvender seg av. Anvenderen henvises i første rekke til Bookeas Transparency Widget på hjemmesiden.Der fremgår de personuppgifter som behandles, hensikten og rettslig grunnlag for behandlingen, aktuell bruk av personopplysninger og eventuelle parter vi deler dine personopplysninger med. Første gang skal slike anmoldninger ekspederes uten avgift. Anvenderen har vidare rett til uten avgift å kreve at Bookea fjerner samtlige personopplysninger som Bookea ikke har lovlig rett til å oppbevare.

Gjennom Transparency Widget får du vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi gjør det, hvor de kommer fra, hvem som er involvert og hva som gjør det lovlig for oss å gjøre det.

Cookies

Bookeas hjemmeside anvender såkalte Cookies. Cookies muliggjør at hjemmesiden husker viktig informasjon som vil gjøre ditt besøk på hjemmesiden enklere. Dette forutsetter likevel din godkjennelse. Vi kan ikke garantere at tjenesten fungerer optimalt dersom du avaktiviserer cookies

Hva er cookies og hvordan bruker vi cookies?

Bookeas hjemmeside inneholder såkalte Cookies. Cookies er en liten tekstfil som plaseres på dataen av en webserver og det fungerar som et ID-kort. Cookies muliggjør at hjemmesiden husker viktig informasjon som gjør ditt besøk på hjemmesiden enklere. Slik som med de fleste andre hjemmesider så anvender Bookea cookies for å forbedre internettopplevelesen på følgende måter:

● Du har logget inn på websiden og skal gjennom det slippe å logge inn på hver nye side som du besøker.
● Hjelpe deg å holde orden på hvilke varer du har lagt i din varekurv.
● Anpasse våre tjenester etter de brukerpreferansene du har angitt.
● Beregne antallet brukere og trafikk. Gjennom å forstå hvordan webbstedet anvendes så kan vi utvikle og forbedre den.
● Anpasse våre tjenester slik at du får reklame som er relevant for deg.
● Samle inn og analysere adferdsdata som er basert på bruk av webstedet og tjenester med hensikt å forbedre brukeropplevelsen og også muligggjøre individanpasset kommunikasjon og budskap til anvenderen.

Det finnes to typer cookies og på Bookeas websted anvendes begge. Den ene typen, som kalles Permanent Cookie, lagrer en fil som ligger igjen på besøkerens datamaskin. Den anvendes for eksempel for å kunne tilpasse en webside ut fra besøkerens ønsker, valg og interesser samt for oppfølging av statistikk. Nedenfor har vi laget en liste over alle cookies, deres oppgaver, hvilket domene de tillhører og deres varighetstid. Den andre typen kalles Session Cookie. I løpet av den tiden en besøker er inne på en webside lagrer den midlertidig i minnet i besøkerens data. Session Cookies forsvinner når du lukker din webleser. På Bookeas websted anvendes også tredjepartscookies for bland annet Google Analytics og Remarketing. Hensikten er å forstå hvordan vår side brukes for å kunne forbedre den, samt for å kunne gjøre målrettet reklame. Om du ikke vil ta imot cookies kan du i din webleser endre innstillinger for cookies, og du kan også sperre cookies. Vit at dersom du sperrer cookies så kommer du ikke til å kunna anvende alla funksjoner på Bookeas hjemmeside.

Hvilke cookies, tags og pixler anvender vi?

Domener Beskrivelse
Bookea.no Webplassfunksjonalitet
LinkedIn Direkte markedsføring
Facebook Direkte markedsføring
Google Adferdsdata/Direkte markedsføring
Hotjar Adferdsdata
Facebook Direkte markedsføring

Hvilke rettigheter har du angående hvordan vi bruker dine personopplysninger?
Rettigheter som vi tror er mest relevante for deg

Du har rett til å bli informert angående visse detaljer om behandlingen av dine opplysninger. Vi gir denne informasjonen via vår Transparency Widget ovenfor.

Du har rett til å få en kopi av de personopplysninger vi behandler om deg. Du kan få dissa opplysningene gjennom å henvende deg til oss. Ved første henvendelse skal dette ekspederes uten avgift.

Du har rett til å korrigere de personopplysninger vi bruker om deg dersom du mener at de er ukorrekte.

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke som gir oss tillatelse til å anvende cookies og lignende teknikk gjennom å endre på dine webleserinnstillinger ( les mer ovenfor )

Rett til å fjerne dine personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger fjernet dersom:

● personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de hensikter som de er samlet inn for.
● din spesielle situasjon gir deg rett til å komme med innvendiger mot behandling på grunn av berettighet interesse (se mer nedenfor)
● behandling av personopplysninger har vært ulovlig,eller
● det finnes en rettslig forpliktelse i henhold til EØS-rett eller norsk lov for oss å fjerne opplysningene.

Rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger

Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger dersom:


● de personopplysninger vi har om deg er feilaktige;
● behandlingen er ulovlig og du ber oss om å begrense behandlingen av personopplysninger istedenfor å fjerne dem.
● vi ikke lenger behøver personopplysningene for behandlingens hensikt, men dersom vi fortsatt trenger dem for opprettelse, utøvende eller til forsvar av rettslige krav, eller
● du har hatt innvendinger mot behandlingen og hevder at det rettslige grunnlaget for berettiget interesse er ugyldig og innventer kontroll av dette krav.

Rett til å innvende mot behandlingen av dine personopplysningeratt

Du har rett til å innvende mot behandlingen av dine opplysninger dersom:

● du kan vise at din interesser, rettigheter og friheter vedrørende personopplysninger oppveier vår interesse av å behandle dine personopplysninger, eller
● vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Du har rett till dataportabilitet

● for personopplysninger som du har gitt oss og
● om det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er at en avtale oppfylles eller at samtykke foreligger.

Vi sender en kopi av dine opplysninger i et vanlig og maskinlesbart format til deg eller til en person/organisasjon som du bestemmer.

Hvordan utøver du dine rettigheter?

Send en e-mail til oss på [email protected] så kommer vi til å gjøre vårt beste for at vi i samarbeid kan løse dette.

Hvordan kan du kontakte oss?

Den juridiske personen bak Bookea er Bookea Vulkanisterna AS, som også er ansvarlig for personopplysninger og som har ansvar for hvordan dine opplysninger behandles.Vårt hovedkontor ligger på Maries vei 4A, 1363 Høvik

Om du vil vite mer om vår behandling av opplysninger, hva vi gjør for å holde dine opplysninger sikre eller eller utøve noen av de overnevnte rettigheter, send mail til: [email protected]

Begrensning av ansvar


Bookeas ansvar er begrenset til direkte tap som er årsaket av grov uaktsomhet.

Salg til F-pris (forlagspris) til bokhandlere

Som en generell regel tilbyr Bookea salg til F-pris kun til bokhandlere som bestiller via Bokinfo. Dersom bokhandelen ikke er tilsluttet Bokinfo eller ikke ønsker å bestille via Bokinfo så henviser vi bestillingen via vår nettbutikk.

Lagvalg og domstol

Disse Allmenne Villkår skal tolkes og tillempes i henhold til svensk lov. Eventuell tvist om tolkningen eller anvending av disse Allmenne Vilkår i tilknytning til avtalen med Bookea skal avgjøres av allmen domstol med Stockholms tingsrätt som første instans.

Kredittopplysning

Bookea forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysning om sine kunder. Gjennom å godkjenne disse vilkår ( f.eks ved bestilling) gis Bookea en godkjennelse for å kunne innhente kredittopplysning.

Hemmelighold

Begge parter forbinder seg til å ikke gi informasjon som betraktes som forretningshemmeligheter og informasjon av konfidensiell karakter til tredje part uten den andre partens godkjenning. Konfidensiell informasjon får bare anvendes for å innfri Avtalens bestemmelser.Forfatteren har rett til å vise avtalen til sin juridiske rådgiver. Dette gjelder såvel i løpet av avtaletiden som etter. Ved hver overtredelse av denne bestemmelsen skal parten som bryter avtalen på forespørsel godta en bot på 10.000 sek pr. overtredelse. Partene får heller ikke opptre illojalt mot hverandre, meningsforskjeller skal forbli mellom partene.

Innsendt materiale

Forlaget tar ikke noen ansvar fo materiale som er innsendt av kunde, verken i fysisk eller digital form og har heller ingen krav på seg til å returnere innsendt materiale til kunden. I de tilfeller der Forlaget likevel på kundens oppfordring returnerer fysisk innsendt materiale så har Forlaget rett til å fakturere kunden for returporto samt en hanteringsavgift på sek 100,- pluss moms.

Avtaletid

Avtalen for bøker i trykket format er løpende fungerende, oppsigelsestiden er 90 dager fra forfatterens/ brukers side. Dersom forfatteren ønsker å avbryte samarbeidet skal dette meddeles på mail til Bookea. Punktet ovenfor, hemmelighold, gjelder også etter at Avtalen har opphørt.Titler kan fjernes fra tjenesten manuelt. Om du ønsker å fjerne dine titler og/eller avslutte kontoen, så kan vi utføre dette mot en avgift. Avtalen for digitale bøker (e-bok, lydbok) gjelder i syv (7) år fra inngått avtale. Avtalen forlenges med ett (1) år av gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen tidligst ett (1) år før eller senest seks (6) måneder innen denne løper ut. Forfatteren eier retten til å umiddelbart si opp avtalen dersom Forlaget blir likvidert eller blir satt i konkurs.

Force majeure

Bookea er fritatt for straff for å ikke fullføre sine forpliktelser i henhold til disse avtaler dersom omstendighetene forhindrer, vanskeliggjør eller er årsak til forsinket ferdigstillelse. Fritatt omstendighet må som eksempler nedenfor være : Arbeidskonflikt eller annen grunn utenfor Bookeas kontroll slik som brann, katastrofer, militær mobilisering, opprør, strømavbrudd, epidemi, farlig sykdom, smitte og for feil og forsinkelse fra underleverandør under samme omstendigheter som nevnt ovenfor.