Publisering av verk i digital form: lyd og e-bok

Disse generelle vilkårene og betingelsene er en avtale mellom deg ("Forfatteren") og Bookea Vulkanisterna AS ("Forlaget") og gjelder publisering av verk som angitt nedenfor. Ved å akseptere bokproduksjon gjennom Forlaget, godtar du disse generelle vilkårene. Forlaget bestemmer hvilket av forlagets avtrykk verket utgis under.

Publisering av verk

Forlaget gis enerett til å gjøre verket tilgjengelig i digital form. Forlaget har rett til å overføre denne eneretten ved salg, fusjon av hele virksomheten eller deler av den. Retten gjelder i Norge og resten av verden. Forlaget kan overføre sine publiseringsrettigheter for verket i andre markeder enn det norske.

Du gir også Forlaget rett til å bruke ditt navn og bilde i markedsføringen av arbeidet, samt bruk av utdrag til markedsføring. Forlaget har også rett til, om nødvendig, å gjøre visse endringer i arbeidet ditt, for eksempel tekniske tilpasninger. Dette gjelder også verk som du har valgt å holde private, det vil si ikke publisert for offentlig distribusjon.;

Forlaget garanterer ikke i noe tilfelle at publisering av verket vil resultere i salg eller streaming av verket eller at det vil bli hentet inn for bibliotekutlån.

Ansvar for arbeider

Forlaget forhåndsviser ingen verk, med mindre du har valgt dette som et alternativ, og er heller ikke ansvarlig for verkene som lastes opp eller publiseres. Når du sender, laster opp og/eller overfører arbeidet ditt til Forlaget, er du lovlig ansvarlig for arbeidet og dets innhold og garanterer følgende punkter:

 1. Du har rett til å inngå denne avtalen.
 2. Alle deler av arbeidet eies av deg eller sammen med en annen person som har gitt deg tillatelse og myndighet til å publisere arbeidet via Forlaget i samsvar med disse generelle vilkårene.
 3. At verket ikke krenker andres opphavsrett, varemerke eller forretningshemmelighet eller andre rettigheter.
 4. Verket krenker ikke noens privatliv eller andres litterære eller kunstneriske verk.
 5. At verket ikke inneholder materiale som er i strid med norsk lov, kan anses som støtende eller på annen måte i strid med god skikk, utgjør upassende markedsføring, oppfordrer til oppvigleri, oppfordrer til rasehat, diskriminering, barnepornografiforbrytelser, ulovlig skildring av vold, ulovlige trusler, trakassering eller ærekrenkelse,
 6. Verket kan ikke inneholde virus, filer eller programvare som kan ødelegge datasystemprogrammer,
 7. Verket inneholder ikke reklame eller markedsføring for kommersielle aktiviteter,
 8. Verket inneholder ikke unøyaktige påstander eller informasjon som kan skade en bruker som følger oppskrifter, instruksjoner eller håndbøker beskrevet i verkets innhold,
 9. Forlaget er ikke ansvarlig for om materiale som overføres til Forlaget blir skadet, tapt eller ødelagt. Forfatteren skal holde Forlaget uten ansvar for alle krav fra tredjepart med hensyn til det som ovenfor er beskrevet. Ansvaret omfatter alle krav, inkludert skader, refusjon av kostnader osv. Forlaget er ikke forpliktet til å arkivere verk eller å ha teknisk back-up for verket, med mindre du har bestilt dette.

Opphavsrett

Forfatterens navn skal settes inn ved publisering av lydopptaket.

Priser og erstatning for Forlaget etc.

Forhandlere av verket ditt har selv rett til å bestemme hvilken pris det skal belastes på forbrukernivå. Forlaget kan ikke tvinge en forhandler til å ta en fast forbrukerpris. Noen forhandlere krever rabatter for å kjøpe en bok, rabatten trekkes fra prisen Forfatteren har satt på boken sin ut fra forhandleren.

Salgskompensasjon til forfatteren

Salgskompensasjonen beregnes på Forlagets nettoinntekt etter eventuelle rabatter og distribusjonskostnader gjennom forhandlere.

Salgskompensasjonen beregnes på Forlagets nettoinntekter fra forhandlere og eventuelt salg i Forlagets egen nettbutikk eller direkte salg, etter eventuelle rabatter, distribusjonskostnader osv.

Skulle distributører, biblioteker eller forhandlere anse at kjøps-, utlånsfrekvensen eller streamingfrekvensen er manipulert av forfatteren selv, eller ved å ha gitt oppdrag til andre for å kjøpe, låne og eller streame forfatterens bøker, vil ingen kompensasjon bli utbetalt. Forfatteren skal også holde distributører, biblioteker og forhandlere skadesløse dersom slikt forekommer.

Regnskap for salgskompensasjon

Utgiver har to regnskapssesjoner pr. år: 30 juni og 31 desember. Første rapport skjer tidligst ett år etter publisering i neste regnskapssesjon, juni eller desember. Forlaget rapporterer deretter salg halvårlig, henholdsvis 30. juni og 31. desember. I forbindelse med regnskapet utbetales eventuelt vederlag til Forfatter, slik at Forfatter sender faktura til Forlaget utstedt med 30 dagers betalingsfrist. Hvis den totale godtgjørelsen fra arbeidet/arbeidene dine er mindre enn kr.1 000,- pr. rullerende tolvmånedersperiode fra publisering, vil det ikke bli utbetalt salgskompensasjon. Ved oppgjør trekkes et administrasjonsgebyr på 9% av den utleggbare totalen. Forfatteren skal holde Forlaget og dets eiere skadesløse i tilfeller der arbeidsgiveravgifter og skatter kan kreves av skattemyndighetene i forhold til Forfatterens salgskompensasjon. Salgskompensasjon utbetales ikke dersom Forfatteren ikke har betalt det Forlaget har fakturert Forfatteren. Hvis Forfatteren ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser til Forlaget, skal alle inntekter fra Forfatterens verk betraktes som Forlagets inntekt.

Forfatterens rett til kontroll

Dersom Forfatteren innen tre måneder etter mottak av rapporten ber om det skriftlig, skal Forfatteren gis anledning til å gjennomgå Forlagets regnskaper for regnskapet til Forfatteren, representert ved en fullmektig. En slik representant skal være en sertifisert eller godkjent revisor. Representanten har ikke rett til å opplyse om hva han eller hun har fått vite under gjennomgangen utover det som er nødvendig for oppdragets formål. Forlaget er forpliktet til å oppbevare eksemplarer av regnskap som er sendt til Forfatteren i tre år og i løpet av denne tiden holde det tilgjengelig for Forfatteren eller Forfatterens agent.

Skatt og trygdeavgift

Husk at du selv er ansvarlig for betaling av skatter og trygdeavgifter. Informasjon om dette finner du hos Skatteetaten.

Produksjon og leveringstid

Lydboken utgis senest seks måneder etter at produksjonen er ferdig, forutsatt at Forlaget har mottatt endelig betaling fra Forfatteren. Forfatteren overlater til Forlaget å velge når boken skal utgis innen dette tidsrommet. Produksjonen skal starte innen tolv måneder etter at Forlaget har mottatt endelig manus. Forlaget har rett til å gjøre rettelser i lydfilen for å garantere kvalitet ved utgivelse. Forlaget forbeholder seg retten til å nekte publisering i tilfeller der verket ikke oppfyller de høye standardene Forlaget har for utgivelsen.

Forfatterens markedsføring

Forfatteren må dele en lenke på egne sosiale medier av utgivelsen i nettbokhandelen og strømmetjenesten ved minst 5 anledninger, fra publisering til 12 måneder etterpå. Dette er under forutsetning av at Forfatteren har tilgang til sosiale medier.

Priser og alternativer

Prisene er eksklusive moms.

BASIS

 • Startpris: 3900 kr
 • Lydforlegger
 • Omslagsdesign 1000 kr (basert på ditt forslag)
 • Publisering: Storytel, Bookbeat, Nextory m.fl.
 • Pris per kanal: 1000 kr
 • Digital lagring: 1000 kr pr. år

60% i royalties tilfaller Forfatteren av Forlagets nettoinntekt etter eventuelle rabatter, distribusjonskostnader, etc. gjennom forhandlere.

Audio Premium

 • Grunnavgift: kr.28 900,- *
 • Lydforleggere
 • Inn-lesere/skuespillerstemme
 • Mastering
 • Støyreduksjon
 • Korrekturlytting
 • Omslagsdesign
 • Publisering og distribusjon
 • Metadata

20% i royalties tilfaller Forfatteren av Forlagets nettoinntekt etter eventuelle rabatter, distribusjonskostnader, etc. gjennom forhandlere.

Prisen inkluderer maksimalt 8 salgsklare timer (lytteklare). For hver ekstra salgsklare time belaster vi kr.1500,- eksklusive moms. En salgsklar time anslås å være på omtrent 9000 ord.

Mulighet for eventuell oppfølger av arbeidet.

Forlaget gir beskjed innen 12 måneder etter at Forfatteren har mottatt det endelige manuskriptet. Dersom Forlaget vedtar oppfølgeren, betaler Forlaget for produksjon og Forfatteren mottar 20% royalties under ellers de samme betingelsene.

Bokpakke Komplett

Grunnavgift: Kr. 72 350,- eller ifølge tilbud

Følgende er inkludert i Bokpakke komplett:

 • Personlig forlegger/prosjektleder.
 • Sidebrekking.
 • 300 trykte bøker (mykperm, svart/hvit innmat).
 • Omslagsdesign basert på bilde(r) du sender inn.
 • Lydforlegger.
 • Innleser/skuespillerstemme.
 • Mastering.
 • Støyreduksjon.
 • Korrekturlytting.
 • Omslagsdesign.
 • Publisering og distribusjon.
 • Metadata.
 • Trykt PDF til godkjenning før sluttrykk.
 • Du kan velge papirtype, format og produksjon for boken.
 • Salg og distribusjon (om du ønsker det).
 • Kostnadsfri fysisk og digital lagring.
 • Forfatterintervju/egen presentasjonsside.
 • Trykketjeneste og bokskaperverktøy.
 • Rabatt på skribentbok og kurs.
 • Salgsregnskap.
 • Behandling av plikteksemplar.
 • Unikt ISBN-nummer.
 • Rabatt på framtidige bokbestillinger.
 • Publisering av boken din i Bokbasen.
 • Tittelen din er tilgjengelig for alle norske bokhandlere.
 • Publisering i Bokbasen, Tanum, Boknett, Adlibris, Storytel med flere.
 • Markedsføringspakken (verdi fra 14.900 kr).
 • Annonsekampanje på Facebook.
 • Annonsekampanje på Instagram.
 • Annonsering via Google Adwords.
 • Lydbok inkludert*.

Mulighet for mulig oppfølger av arbeidet.

Forlaget gir beskjed innen 12 måneder etter at Forfatteren har mottatt hele det endelige manuskriptet. Hvis Forlaget vedtar oppfølger, betaler Forlaget for produksjon og Forfatteren mottar 20% royalties under ellers de samme betingelsene.

Manuset du sender inn skal være korrekturlest og den endelige versjonen, klar til å bli sendt til design. Manuset ditt skal bli sendt til Forlaget i en (1) fil.

Alle forespørsler om endringer må varsles skriftlig via e-post og sendes inn av Forfatteren i et enkelt dokument pr. endring angående gjennomgang av oppsettet. Vi godtar ikke justeringer som sendes inn på annen måte (f.eks. muntlig).

Ved bestilling av Bokpakke Komplett der Forlaget er ansvarlig for innsetting av innleveringen, må eventuelle endringer mottas senest innen tretti (30) virkedager. Dersom endringer sendes senere, har Forlaget rett til å ta betalt for utførelsen av endringene.

Vær oppmerksom på at hvis antall inkluderte timer overskrides, vil Forlaget belaste kr.760,- pr. time pluss moms for prosjektledelse og designtid for alt videre arbeid med justeringer / endringer i filer (innsetting, deksel, beskyttelsesdeksel og alt annet slikt arbeid). Dersom Forfatter avbryter samarbeidet på grunn av dette, er Forfatter fortsatt ansvarlig for alt arbeid, unntatt trykking og publisering.

Selv om designerne våre gjør sitt beste for å få riktige orddelinger i innsendingen, kan det oppstå feil orddelinger. Det er Forfatters ansvar å påpeke eventuelle feilaktige orddelinger i henhold til instruksjoner om korrektur som du mottar fra prosjektleder, på samme måte som med alle andre korrigeringer som oppstår etter at du har mottatt innleverings-/innsendingsutkastet.

I bokproduksjon med Bokpakke Komplett gis Forlaget en ikke-eksklusiv rett til å gjøre verket tilgjengelig i trykt form.

For digitale bøker (e-bok, lydbok): 20% i royalties tilfaller Forfatteren av Forlagets nettoinntekter etter eventuelle rabatter, distribusjonskostnader, etc. gjennom forhandlere.

For trykte bøker beregnes forfatterens vederlag slik: Bokens utsalgspris minus 35 % til bokhandel minus kr. 48 i distribusjon.                                                                                                                  F.eks. dersom bokens utsalgspris er kr. 299 skal bokhandler ha 35% som blir kr.104,65,-. Så trekkes kr. 48,- for distribusjon. Da sitter Forfatter igjen med kr. 146,35 pr. solgte bok via bokhandlersystemet.  

*Lydbok: Prisen inkluderer maksimalt 9 salgsklare timer (lytteklar). For hver ekstra salgsklare time belaster vi kr.2000,- eksklusive moms. En salgsklar time anslås å være omtrent 9000 ord.

Tilgjengelige kanaler:

 • Publikasjon hos utgivere av lydbok
 • Utlån til bibliotek.
 • Salg via nettbokhandel.

* Forutsetter at skriptet inneholder maksimalt 90.000 ord. Forlaget forbeholder seg retten til å fakturere kunden kr.1000,-pr. 9000 ord hvis skriptet er lengre enn 90 000 ord.

Rett til retur

Utgiveren kan ikke tilby en generell returrett (angrefrist) på kjøp uten spesiell grunn fordi din bestilte bok er produsert etter dine spesifikasjoner. Siden du kan gjennomgå og sjekke på forhånd at boken oppfyller dine ønsker, er du ansvarlig for kvaliteten på sluttproduktet. Unntaket er selvfølgelig dersom boken ikke oppfyller de høye kvalitetskravene vi på Forlaget har til våre produkter. I disse tilfellene må vi be deg om å kontakte vår kundeservice senest innen 14 dager etter mottak av filer for ytterligere instruksjoner om hvordan du kan sende inn en mulig klage.


Grunnavgiften refunderes ikke selv om Forfatter velger å si opp prosjektet.

Avslutning

Forlaget har rett til når som helst å suspendere forfattere og eller fjerne / slette verk fra forfattere som ikke overholder disse vilkårene eller på annen måte oppfører seg på en måte som Forlaget anser upassende. Forlaget har retten til å fjerne/slette verk som inneholder alt som Forlaget finner støtende eller ulovlig.

Avbrudd på www.bookea.no

Ved teknisk vedlikehold og oppdatering der våre hjemmesider ikke er tilgjengelige, gjelder det samme. Forlaget er ikke i noen tilfeller ansvarlig for feil, avbrudd eller funksjonsfeil i slike tilfeller.

Endring av vilkår og betingelser

Forlaget forbeholder seg retten til når som helst å kunne endre disse generelle vilkårene og innholdet i på våre hjemmesider.

Betalingsbetingelser

Forlaget sender faktura på e-post med mindre annet er skriftlig avtalt.                                                                 I de prosjektene der både variable og faste kostnader oppstår, fakturerer Forlaget de faste kostnadene på forhånd ved faktura med betalingsfrist innen 10 dager. Faktura for de variable kostnadene utstedes når produksjonen er fullført, med betalingsfrist innen 10 dager. I de prosjektene hvor det bare er faste kostnader, faktureres Forfatteren på forhånd med faktura satt til betaling innen 10 dager. Vær oppmerksom på at Forlaget pålegger 18% rente på forsinket betaling og at vi sender ubetalte fakturaer til innkreving hos inkassobyrå. Forlaget pålegger et forsinkelsesgebyr på kr.59,- (lovfestet rett). Forlaget har også rett til å ta en forsinkelseskompensasjon på ikke mer enn kr. 450,- dersom kunden er næringsdrivende, denne avgiften erstatter deretter forsinkelsesgebyret.

Personopplysninger og informasjonskapsler

Forfatteren gir Forlaget eksplisitt samtykke til kunne å håndtere personnummer, navn, telefonnummer og e-postadresse for administrasjon og eventuell informasjon til myndighetene. Forlaget beskytter personvernet ditt og har vedtatt regler for hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysningene du oppgir.
Ved å inngå samarbeide med Forlaget samtykker du i at vi kan behandle og bruke dine personopplysninger innenfor rammen av personvernet ved aktiviteter som for eksempel innsamling og statistikk, for forbedring av vår service og for å informere om og markedsføre Forlagets produkter og tjenester. Informasjonskapsler brukes til å forenkle besøket ditt på våre hjemmesider og til å samle inn og bruke informasjon om antall besøkende og hvordan våre sider kan brukes. Dersom verket inneholder personopplysninger som personnummer, e-postadresse, telefonnummer osv., vil denne informasjonen bli gitt til offentligheten. Du kan derfor ikke inkludere andres personopplysninger i arbeidet ditt.
I henhold til personopplysningsloven har du rett til en gang i året, etter en skriftlig signert søknad, å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg Forlaget behandler. Hvis informasjonen er feil, har du rett til å be om korreksjon.
Du gir Forlaget eksplisitt samtykke til å håndtere personnummeret ditt for administrasjon og all informasjon til myndighetene. Forfatteren / Brukeren selv er ansvarlig for all aktivitet som er registrert på kontoen når du logger inn og brukers informasjon har funnet sted. Forlaget har også rett til å lage metadata basert på innholdet i boken, samt å eksponere disse dataene til forhandlere og i andre sammenhenger. Vi forbeholder oss også retten til å bruke salgsdata i anonymisert og aggregert form.

Databeskyttelse og personopplysninger

Det er en topp prioritet for oss å beskytte dataene dine. På alle sider bruker vi sikkerhetsstandarden SSL. Dataene dine kodes direkte på overføringstidspunktet og lagres i kodet form i en beskyttet database.

Forlaget er ansvarlig for at brukerens personopplysninger behandles i samsvar med «Lov om behandling av personopplysninger». Du kan lese mer på Lovdata.no.

En bruker er knyttet til en konto, og/eller en avtale, og visse opplysninger er nødvendige både på bruker- og kontonivå for at det skal være mulig å publisere bøker og oppfylle leveransen av den inngåtte avtalen og for at Forlaget skal kunne leve opp til krav vi har en juridisk forpliktelse til å overholde. Forlaget forbeholder seg retten til å lagre og behandle data på riktig måte for å oppfylle sine forpliktelser overfor brukeren. Forlaget lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig.

Metadata knyttet til utgitte bøker, for eksempel forfatternavn, reguleres av Lovdata og regnes dermed ikke som personopplysninger. Forlaget har rett til å opprette metadata basert på innholdet i boken for markedsføringsformål og for å eksponere metadata til forhandlere og i andre sammenhenger. Forlaget har rett til å bruke salgsdata i anonymisert og aggregert form.

Brukeren har rett til å be om alle personopplysninger knyttet til brukeren som Forlaget håndterer. Brukeren blir først og fremst henvist til Forlagets hjemmesiden. Der angis personopplysningene som behandles, formålet og det juridiske grunnlaget for behandlingen, de relevante databehandlerne og eventuelle parter vi deler dine personopplysninger med. Ved første anledning skal en slik anmodning utleveres vederlagsfritt. Brukeren har også rett til å be om, gratis, at Forlaget sletter alle personopplysninger som Forlaget ikke har en juridisk forpliktelse til å beholde.

Gjennom vår side vil du finne ut hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi gjør det, hvor de kommer fra, hvem som er involvert og hva som gjør det lovlig for oss å ha denne informasjonen.

Data informasjonskapsler

Forlagets nettsted bruker såkalte Data-cookies. Datainformasjonskapsler gjør det mulig for nettstedet å huske viktig informasjon som gjør besøket ditt på nettstedet mer komfortabelt. Dette forutsetter imidlertid din godkjenning. Vi kan ikke garantere at tjenesten vil fungere optimalt hvis du deaktiverer informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Forlagets nettsted inneholder såkalte cookies. Informasjonskapsler er en liten tekstfil som plasseres på datamaskinen av en webserver og fungerer som et ID-kort. Informasjonskapsler gjør det mulig for nettstedet å huske viktig informasjon som gjør besøket ditt på nettstedet mer komfortabelt. Som de fleste andre nettsteder bruker Forlaget informasjonskapsler for å forbedre internettopplevelsen din på følgende måter:

 • Du har logget inn på nettstedet og trenger dermed ikke å logge inn på hver nye side du besøker.
 • Hjelper deg med å holde oversikt over hvilke varer du har lagt i handlekurven.
 • Tilpasse tjenestene våre i henhold til brukerpreferansene du har angitt.
 • Telle antall brukere og trafikk. Ved å forstå hvordan nettstedet brukes, kan vi utvikle og forbedre det.
 • Tilpasse våre tjenester slik at du mottar reklame som er relevant for deg.
 • Samle inn og analysere adferds data basert på bruken av nettstedet og tjenestene for å forbedre brukeropplevelsen og også muliggjøre personlig kommunikasjon og meldinger til brukeren.

Det finnes to typer informasjonskapsler, og Forlagets nettsted bruker begge. En type, kalt en permanent informasjonskapsel, lagrer en fil som forblir på den besøkendes datamaskin. Den brukes for eksempel for å kunne tilpasse et nettsted ut fra den besøkendes ønsker, valg og interesser og for statistisk oppfølging. Nedenfor har vi listet opp alle informasjonskapsler, deres formål, hvilket domene de tilhører og deres levetid. Den andre typen kalles Session Cookie. Mens en besøkende er på en nettside, lagres dette midlertidig i minnet på den besøkendes datamaskin. Informasjonskapsler forsvinner når du lukker nettleseren. Forlagets nettsted bruker også tredjeparts informasjonskapsler for blant annet Google Analytics og Remarketing. Hensikten er å forstå hvordan nettstedet vårt brukes og kunne forbedre det, samt å kunne lage målrettet annonsering. Hvis du ikke vil motta informasjonskapsler, kan du endre innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din, og du kan også blokkere informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på Forlagets nettsted.

Klikk på følgende lenker for å lese mer om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler:

Innstillinger for informasjonskapsler i Internet Explorer

Innstillinger for informasjonskapsler i Firefox

Innstillinger for Chrome-informasjonskapsler

Innstillinger for informasjonskapsler i Safari

Hvis du vil slå av individuelle eller alle Google Analytics Displayannonseringsfunksjoner, kan du følge følgende lenke: https:/www.google.com/settings/ads.

Du kan motsette deg Google Analytics-undersøkelsen og bruken av dataene dine når som helst. Du finner mer detaljert informasjon under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi viser til de tilsvarende personvernreglene i henhold til § 8.1 i vilkårene for Google Analytics under http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

 

Hvilke informasjonskapsler, tagger og piksler bruker vi?

Domene

Beskrivelse

Bookea.no 

Nettstedets funksjonalitet

LinkedIn

Direkte markedsføring

Facebook

Direkte markedsføring

Google

Data om adferd/Direkte markedsføring

   

Facebook

Direkte markedsføringRettigheter som vi mener er mest relevante for deg

Du har rett til å bli informert om visse detaljer om behandlingen av dataene dine. Vi gir denne informasjonen via vår åpenhetswidget ovenfor.

Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Du kan få denne informasjonen ved å kontakte oss. Ved første anledning skal en slik anmodning utleveres vederlagsfritt.

Du har rett til å korrigere personopplysningene vi behandler om deg hvis du ser at de er feil.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke som tillater oss å bruke informasjonskapsler og lignende teknologier ved å endre nettleserinnstillingene dine. (Les mer ovenfor)

Rett til sletting av dine personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet hvis:

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for;
 • din spesielle situasjon gir deg rett til å protestere mot behandling på grunnlag av legitim interesse (se mer nedenfor);
 • behandling av personopplysningene har vært ulovlig; eller
 • det er en juridisk forpliktelse i henhold til EU-lov eller norsk lov for oss å slette dataene.

Rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger

Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dataene dine hvis:

 • personopplysningene vi har om deg er unøyaktige;
 • behandlingen er ulovlig, og du ber oss om å begrense behandlingen av personopplysninger i stedet for å slette den;
 • vi ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingens formål, men hvis vi fortsatt trenger dem for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; eller
 • du har protestert mot behandlingen og hevder at det juridiske grunnlaget for legitim interesse er ugyldig og venter på bekreftelse av dette kravet.

Rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dataene dine hvis:

 • du kan dokumentere at dine interesser, rettigheter og friheter angående personopplysninger oppveier vår interesse i å behandle dine personopplysninger, eller
 • Vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Du har rett til dataportabilitet

 • for personopplysninger som du har gitt oss og
 • hvis det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er at en kontrakt er oppfylt eller at samtykke eksisterer.

Vi sender en kopi av dine opplysninger i et vanlig og maskinlesbart format til deg eller en person/organisasjon som du bestemmer.

Hvordan går du frem for å hevde dine rettigheter?

Send en e-post til oss: [email protected] så kommer vi til å gjøre vårt beste for at vi kan løse dette sammen.

Hvordan kan du kontakte oss?

Den juridiske personen bak Vulkan, Bookea, Lava, Calidris og Books on Demand er Bookea Vulkanisterna AB, som også er ansvarlig for personopplysningene og for hvordan din informasjon behandles. Vårt hovedkontor ligger på Industrigatan 2, 112 46 Stockholm, Sverige.

Dersom du vil vite mer om vår behandling av informasjonen fra deg, hva vi gjør for å holde din informasjon sikker og for å beskytte dine ovenstående rettigheter, kan du sende en e-post til: [email protected]

Begrensning av ansvar

Forlagets erstatningsansvar er begrenset til direkte tap grunnet grov uaktsomhet.

Avtaletid

Avtalen gjelder i sju (7) år fra avtalen blir inngått. Avtalen forlenges med ett (1) år av gangen dersom ikke noen av partene sier opp avtalen tidligst ett (1) år innen eller senest seks (6) måneder før den løper ut. Forfatteren har rett til å umiddelbart si opp avtalen dersom Forlaget går i likvidasjon eller settes i konkurs..

Kredittopplysning

Forlaget forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysning om sine kunder. Gjennom å godkjenne disse vilkårene, f.eks. ved en bestilling, gis Forlaget en uttrykkelig godkjennelse for å kunne innhente kredittopplysning.

Valg om domstol

Disse Allmenne Vilkår skal tolkes og tillempes i henhold til norsk lov. Eventuell tvist om tolkningen eller tillemping av disse Allmenne Vilkår skal avgjøres av en allmenn domstol med Oslo Tingrett som første instans.

Konfidensialitet

Begge parter forplikter seg til ikke å avsløre informasjon som anses å være forretningshemmeligheter og informasjon av konfidensiell karakter til tredjepart uten samtykke fra den andre parten. Konfidensiell informasjon kan bare brukes til å oppfylle avtalens bestemmelser. Forfatteren har rett til å vise avtalen til sin juridiske representant. Dette gjelder både i kontraktsperioden og etter. Ved brudd på denne bestemmelsen skal avtaleparten på forespørsel utstede en straff på Kr.10 000,- per overtredelse, men maksimalt Kr. 20 000,- totalt, uavhengig av antall brudd. Partene skal heller ikke opptre illojalt mot den andre part som kan føre til uenighet mellom partene.

Force majeure

Forlaget er fritatt for straff for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til disse avtalene, dersom feilen skyldes omstendigheter av den typen som er angitt nedenfor ("Frigjørende omstendighet") og omstendighetene forhindrer, vesentlig hindrer eller forsinker utførelsen av disse. Som frigjørende omstendighet skal betraktes som arbeidskonflikt eller annen årsak utenfor Forlagets kontroll som for eksempel brann, alvorlig vær, militær mobilisering, inndragning av opprørsforespørsel, vedlegg, strømbrudd, epidemi, farlig sykdom, smitte og for feil eller forsinkelse av underleveranser under samme omstendigheter.